Basisverzekering

Basisverzekering

Overstappen zonder opzegging basisverzekering

Wanneer je besluit over te stappen heb je hiervoor tot 31 december de tijd. Je nieuwe verzekeraar zal dan in vrijwel alle gevallen je oude zorgverzekering opzeggen. Controleer dit altijd eerst even voor de zekerheid.

Basispakket zorgverzekeringOverstappen met opzegging basisverzekering zorgverzekering

Iedereen die zijn oude zorgverzekering voor 31 december heeft opgezegd heeft tot 1 februari van het volgende jaar de tijd om over te stappen. De nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in zodat je niet onverzekerd bent.

Gedurende het jaar overstappen van basisverzekering zorgverzekering

In enkele uitzonderingssituaties is het mogelijk om gedurende het jaar een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Je kunt tussentijds overstappen wanneer:

Je als expat terugkeert uit het buitenland
Je een uittredend militair bent
Je 18 bent geworden en je wil een eigen zorgverzekering afsluiten
Je onverzekerd bent

Wat is ‘eigen risico’ precies?
Eigen risico komt er op neer, dat u voor sommige zorg zelf moet betalen tot een bepaald bedrag. Dat bedrag kunt u zelf kiezen. Hoe hoger dit bedrag, hoe hoger uw ‘eigen risico’. De hoogte van uw eigen risico heeft ook invloed op de premie van uw basisverzekering.

Er zijn veel vormen van zorg die niet onder het verplichte eigen risico vallen. Uw huisarts en kraamzorg zijn daar voorbeelden van. Onderstaande tabel laat zien voor welke zorg u GEEN eigen risico hoeft te betalen.

Staat los van eigen risico

Gratis bevolkingsonderzoeken (bv. borstkankeronderzoek)
Griepprik voor risicogroepen
Huisarts
Kraamzorg
Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar
Verloskundige zorg
Zorg die binnen uw aanvullende verzekering valt

Invloed op premie basisverzekering zorgverzekering
Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie basisverzekering. U kunt dat bij elke zorgverzekeraar zelf bepalen. Er is een wettelijk minimumbedrag, dat heet het ‘verplichte eigen risico’. Wie voor een hoger bedrag dan dit wettelijke minimum kiest, kiest dus voor een ‘vrijwillig eigen risico’.

Heeft u zeer hoge zorgkosten, dan komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dit heet ‘compensatie eigen risico’. De overheid stuurt u daar automatisch bericht van.

Waarvoor ben ik verzekerd via de basisverzekering zorgverzekering?

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.

Zorg in het basispakket
Soort zorg Toelichting Eigen risico  Wettelijke eigen bijdrage
Huisarts Bezoek huisarts Nee Nee
Tandarts Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen Nee Nee
Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskosten Ja Nee
Medisch specialist Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog Ja Nee
Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis Ja Nee
Ziekenvervoer Ambulancevervoer Ja Nee
Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer Ja Ja
Medicijnen De meeste medicijnen Ja Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.
Bloedonderzoek Bloed prikken via huisarts en medisch specialist Ja Nee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
  • Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health).
  • Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.
  • Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.
Ja Nee
Zorg in het basispakket – vervolg
Soort zorg Toelichting Eigen risico  Wettelijke eigen bijdrage
Fysiotherapie Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2×9) voor fysiotherapie vergoed Nee Nee
Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf Ja nee
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling Ja Nee
Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben Ja Nee
Ergotherapie Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Dieetadvies Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Zwangerschaps- en geboortezorg Verloskundige zorg Nee Nee
Kraamzorg Nee Ja, bijdrage per uur
Wijkverpleging Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging Nee Nee
Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of een orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen Ja Bijbetaling afhankelijk van het middel.
Gehandicaptenzorg Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben Ja Nee
Ouderenzorg Revalidatiezorg voor ouderen Ja Nee
Basisverzekering
7.31 (73.13%) 64 votes